Financense is gespecialiseerd in zakelijke financieringen en particuliere financieringen voor de ondernemer.

Bij zakelijke financieringen betreft dit met name;

  • Onroerende zaken in eigen gebruik of in beleggingsportefeuille
  • Vaste activa (o.a. inventaris, machines en installaties)
  • Vlottende activa (o.a. voorraden en debiteuren)
  • Bedrijfsovername en fusie (Corporate Finance)
  • Projectfinanciering
  • Sale and leaseback

Bij particuliere financiering ligt de nadruk op;

  • Ondernemershypotheek (privé woning)
    De hypothecaire lening voor de privé woning van de ondernemer / DGA.

  • Door de heldere presentatie en analyse van zowel de privé-inkomsten als de cijfers van de onderneming wordt de haalbaarheid van een particuliere hypothecaire lening aanzienlijk vergroot.

Tevens begeleidt en adviseert Financense vermogende particulieren en investeerders.